Belangrijke data

BELANGRIJKE DATA

BESTE OUDERS EN KINDEREN


Hier zetten we alle komende belangrijke data eens op een rijte:

Weekend Oudsten:

12-14 Maart 2021

Weekend Jongsten:

19-21 Maart 2021

Voorkamp Oudsten:

30-31 Augustus 2021

KAMP:

1-8 AUGUSTUS 2021