Belangrijke data

BELANGRIJKE DATA

BESTE OUDERS EN KINDEREN


Hier zetten we alle komende belangrijke data eens op een rijte:

Weekend Oudsten:

5-6-7 NOVEMBER 2021

Weekend Jongsten:

12-13-14 NOVEMBER 2021

Voorkamp Oudsten:

TBD

KAMP:

TBD